Безплатний хостинг в Україні

Знак Інформація про діяльність регіонального органу рибоохорони

Управління
Державного агентства рибного господарства
у Івано-Франківській області

( Івано-Франківський рибоохоронний патруль )


Навігаційне меню

Новини

Про патруль

Керівництво патруля

Нормативно-правові документи

Любительське рибальство

Промисел водних біоресурсів

Рибництво

Державний нагляд (контроль)

Державна служба

Інформації

Контакти патруляТематичні статті

Роз'яснення правил рибальства

Червонокнижна іхтіофауна

Іхтіологія коротко

Прісноводні раки

Струмкова форель

Оренда водних об'єктів

Такси на червонокнижні види риб

Такси на цінні види риб

Такси на рибу (ПЗФ)Гаряча лінія
(097) 392-72-80

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства рибного господарства України № 229 від 15.07.2016
(із змінами, внесеними згідно з наказом Держрибагентства № 291 від 16.07.2018)


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління Державного агентства рибного господарства
у Івано-Франківській області

1. Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області (далі - Івано-Франківський рибоохоронний патруль) є територіальним органом Державного агентства рибного господарства України, діє у складі Держрибагентства як відокремлений структурний підрозділ і йому підпорядковується.

Повноваження Івано-Франківського рибоохоронного патруля поширюються на Івано-Франківську область, територію та акваторії водних об'єктів в межах районів діяльності, визначених Держрибагентством (далі - район діяльності).

2. Івано-Франківський рибоохоронний патруль у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держрибагентства, дорученнями Голови Держрибагентства, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Івано-Франківського рибоохоронного патруля є реалізація повноважень Держрибагентства у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в районі діяльності.

4. Івано-Франківський рибоохоронний патруль є правоохоронним органом (орган рибоохорони), який для виконання його повноважень держава забезпечує транспортними засобами, приладами спостереження, зброєю, спеціальними засобами, відео- і фототехнікою, спецодягом тощо.

5. Івано-Франківський рибоохоронний патруль в районі діяльності та відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Видає, переоформляє, видає дублікати та анулює дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) відповідно до законодавства України.

5.2. Видає та скасовує передбачені законодавством документи на право добування водних біоресурсів, а також на право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних біоресурсів.

5.3. Забезпечує організацію та здійснює державний нагляд (контроль) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.

5.4. Забезпечує організацію роботи з штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів, їх використання у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

5.5. Здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем.

5.6. Здійснює контроль за дотриманням використання лімітів (частки лімітів) та прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів.

5.7. Надає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об'єктів.

5.8. Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів.

5.9. Готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до повноважень Держрибагентства.

5.10. Бере участь у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які спричиняють або можуть спричинити погіршення умов існування або масову загибель водних біоресурсів.

5.11. Проводить роз'яснювальні заходи з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства.

5.12. Складає і надає за належністю інформацію та звітність за результатами основної та інших видів діяльності.

5.13. Здійснює передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.

5.14. Контролює подання суб'єктами аквакультури звітної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури, контролює діяльність суб'єктів аквакультури під час розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів.

5.15. Забезпечує належне опрацювання поданих користувачем документів для здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах.

5.16. Бере участь у розробленні та виконанні державних та регіональних цільових програм, що стосуються розвитку рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства.

5.17. За дорученням Голови Держрибагентства виконує інші завдання, визначені законодавством України.

6. Івано-Франківський рибоохоронний патруль з метою організації своєї діяльності:

6.1. Здійснює добір кадрів, веде звітно-облікову документацію з кадрових питань, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

6.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

6.3. Веде планово-фінансову роботу в Івано-Франківському рибоохоронному патрулі, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

6.4. Розглядає звернення громадян, що належать до компетенції Івано- Франківського рибоохоронного патруля, виявляє та усуває причини, що призводять до подання ними скарг.

6.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

6.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

6.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів в Івано-Франківському рибоохоронному патрулі.

6.9. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на Івано- Франківський рибоохоронний патруль завдань, в межах законодавства України.

7. Івано-Франківський рибоохоронний патруль має право:

7.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

7.2. Одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Івано-Франківський рибоохоронний патруль питань.

7.3. Скликати наради для сприяння здійсненню покладених на Івано-Франківський рибоохоронний патруль завдань.

7.4. Видавати та скасовувати передбачені законодавством документи на право добування водних біоресурсів, а також на право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних біоресурсів.

7.5. Подавати позови про відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктами господарювання та громадянами, внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

7.6. Ініціювати в установленому законом порядку тимчасове зупинення діяльності суб'єктів рибного господарства, під час проведення яких порушуються вимоги законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

7.7. Визначати в установленому порядку строки та місця заборони вилову водних біоресурсів в рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечувати контроль за їх дотриманням.

7.8. Вимагати від суб'єктів рибного господарства подання звітів про обсяги спеціального використання водних біоресурсів та контролювати їх достовірність.

7.9. Здійснювати передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.

7.10. Використовувати за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України спеціальні транспортні засоби, які мають графічні забарвлення, написи та емблему.

7.11. Залучати до охорони водних біоресурсів громадських інспекторів рибоохорони.

7.12. В межах компетенції погоджувати режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та забезпечувати державний нагляд (контроль) за їх дотриманням.

8. Посадові особи Івано-Франківського рибоохоронного патруля здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та мають такі повноваження:

8.1. Здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів.

8.2. Давати обов'язкові до виконання письмові вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.3. Перевіряти документи на право використання водних біоресурсів, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь рибальства, добутої продукції та інших предметів.

8.4. Безперешкодно користуватися при виконанні службових обов'язків послугами попутного водного і сухопутного транспорту та засобами зв'язку, що належать користувачам водних біоресурсів усіх форм власності.

8.5. Безоплатно одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземців та осіб без громадянства статистичні, інші довідкові та інформаційні матеріали, пояснення, необхідні для визначення стану охорони, відтворення і використання водних біоресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднення довкілля.

8.6. У разі неможливості встановлення особи правопорушника на місці вчинення правопорушення доставляти його до правоохоронних органів чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради для складення протоколу про адміністративне правопорушення.

8.7. Вилучати в осіб, які порушують законодавство у галузі охорони використання та відтворення водних біоресурсів, знаряддя добування водних біоресурсів, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті водні біоресурси, а також відповідні документи на них.

8.8. Проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби для запобігання і виявлення порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.9. Викликати посадових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.10. Безперешкодного доступу до території (у тому числі об'єктів природно-заповідного фонду) і приміщень підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку водних біоресурсів, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.11. Визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та/або методиками.

8.12. Складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.13. Вилучати знаряддя добування (вилову) водних біоресурсів, транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, а також незаконно добуті водні біоресурси у разі неможливості встановлення власника зазначеного майна.

8.14. Вимагати від суб'єктів рибного господарства подання звітів про обсяги спеціального використання водних біоресурсів та контролювати їх достовірність.

8.15. Здійснювати перевірку знарядь добування, контролювати їх кількість, перевіряти відповідність вимогам законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів.

8.16. Здійснювати передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства.

8.17. Інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Під час виконання службових обов'язків посадові особи Івано-Франківського рибоохоронного патруля мають право на носіння форми встановленого зразка, а також на носіння і застосування табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до закону.

10. Держава гарантує посадовим особам Івано-Франківського рибоохоронного патруля та членам їхніх сімей захист честі, гідності, здоров'я та майна від злочинних посягань та інших протиправних дій.

11. Івано-Франківський рибоохоронний патруль здійснює свої повноваження безпосередньо.

12. Івано-Франківський рибоохоронний патруль під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які координують діяльність Івано-Франківського рибоохоронного патруля і сприяють йому у виконанні покладених на нього завдань.

13. Івано-Франківський рибоохоронний патруль у межах своїх повноважень видає акти організаційно-розпорядчого характеру.

13.1. Акти Івано-Франківського рибоохоронного патруля, що не відповідають вимогам законодавства України, скасовуються Головою Держрибагентства повністю чи в окремій частині, в тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства, а також Міністром аграрної політики та продовольства у разі відмови Голови Держрибагентства скасувати такий акт.

14. Івано-Франківський рибоохоронний патруль очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою місцевої державної адміністрації Головою Держрибагентства.

Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля діє на підставі виданої Держрибагентством довіреності.

Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля має одного заступника - заступника начальника управління-начальника відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль", який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держрибагентства за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

У разі відсутності начальника Івано-Франківського рибоохоронного патруля його обов'язки виконує заступник начальника управління-начальник відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль".

15. Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля:

15.1. Очолює Івано-Франківський рибоохоронний патруль, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його роботи.

15.2. Організовує та забезпечує виконання наказів Держрибагентства та доручень Голови Держрибагентства.

15.3. Вносить пропозиції Голові Держрибагентства щодо пріоритетів роботи Івано-Франківського рибоохоронного патруля і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Івано- Франківського рибоохоронного патруля (річні, піврічні).

15.4. Звітує перед Головою Держрибагентства щодо виконання покладених на Івано-Франківський рибоохоронний патруль завдань та планів роботи.

15.5. Здійснює добір кадрів до Івано-Франківського рибоохоронного патруля відповідно до законодавства про працю та про державну службу.

15.6. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Івано-Франківського рибоохоронного патруля, державних службовців та інших працівників Івано-Франківського рибоохоронного патруля. Присвоює ранги державним службовцям, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

15.8. Порушує перед Головою Держрибагентства питання про присвоєння чергового рангу державного службовця заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

15.9. Видає накази Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

15.10. Забезпечує дотримання працівниками Івано-Франківського рибоохоронного патруля вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

15.11. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

16. Начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

17. Структура та штатний розпис Івано-Франківського рибоохоронного патруля визначаються згідно з структурою та штатним розписом Держрибагентства, які затверджуються і вводяться в дію наказом Голови Держрибагентства.

18. Івано-Франківський рибоохоронний патруль утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

19. Івано-Франківський рибоохоронний патруль має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати власні логотипи та емблему, бланки та штампи.Сайт Державного агентства рибного господарства України: DARG.gov.ua

Сайт створено та підтримується активістами громади рибалок-любителів Івано-Франківської області.
Наповнення сайту здійснюється за матеріалами прес-служби, інших функціональних служб
Івано-Франківського рибоохоронного патруля та Держрибагентства.