Перейти на головну сторінку сайту

Витяг
з "Червоної книги України. Тваринний світ" (2009 рік) про іхтіофауну Івано-Франківської області,
що перебуває під охороною

Вигляд Назва, поширення, ознаки Такса*,
грн./шт.
Мінога українська Мінога українська
Eudontomyzon mariae Berg, 1931
Клас - Міноги (Petromyzontida), ряд - Міногоподібні (Petromyzontiformes), родина - Міногові (Petromyzontidae).
Поширення в Україні:
В Україні відзначалася в бас. рр. Міусу, Сів. Дінця, Дніпра, Дністра, Пруту, Сірету і, вірогідно, Півд. Бугу, відмічена в пониззі Дунаю.
Морфологічні ознаки:
Найбільша довжина тіла дорослих особин до 22,2 см, маса до 20 г, личинок - до 23 см і 20-25 г, тривалість життя загалом 4,8-7,2 років, з яких 4-5, можливо, припадає на личинковий період, 4-5 тижнів - на метаморфоз і 11-13 міс. на життя в дорослому стані. Верхня частина голови, боків тіла і спина в дорослих особин темно-сірі, попелясті або чорні, боки і черево сірувато-білі з сріблястим або перламутровим вилиском. Личинки зазвичай мають коричнювато-сіруваті спину і верхню частину боків тіла, жовтувато-білуваті нижні частини боків і черево.
74
Стерлядь прісноводна Стерлядь прісноводна
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Осетроподібні (Acipenseriformes), родина - Осетрові (Acipenseridae).
Поширення в Україні:
В Україні траплялася в корінному руслі і в крупних притоках усіх великих рік. Зараз відзначається в пониззі Дунаю і бас. Середнього і Верхнього Дністра, можливо, є в Дніпровському водосховищі.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, веретеноподібне, невисоке. Нижня губа посередині перервана, вусики торочкуваті. Найбільша довжина до 1-1,2 м, маса до 16 кг, зазвичай в уловах траплялися риби завдовжки до 40-60 см і масою 0,4-1 кг, тривалість життя близько 30 років. Верхня частина тіла темна, сірувато-бура, часто із зеленкуватим чи синюватим вилиском, боки сіруваті, сталево-сріблясті, черево жовтувате або молочно-біле.
48 000
Ялець звичайний Ялець звичайний
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
Широко поширений євро-азійський вид. В Україні раніше був поширений фактично в усіх великих річках і в їх додатковій системі, а також у проточних озерах і в дніпровських водосховищах, відмічався також в Дніпровсько-Бузькому лимані.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, низьке, ледь стиснуте з боків. Анальний плавець з виїмкою. Рот нижній, маленький. У бічній лінії переважно 45-51 луска. Найбільша довжина тіла 20-25 см, зазвичай 10-15 см, маса до 100 г, зазвичай 30-50 г, тривалість життя до 8 років. Спина темна, від темно-сірого або оливково-зеленкуватого до чорного кольору, боки світло-сірі із сріблястим вилиском, черево світло-сріблясте. Спинний і хвостовий плавці сірі, грудні, черевні і анальний блідо-жовті або жовтувато-червоні, райдужка очей жовтувато-оранжева.
330
Вирезуб причорноморський Вирезуб причорноморський
Rutilus frisii (Nordmann, 1840)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
В Україні зараз зустрічається в бас. Верхнього і Середнього Дністра, Сів. Дінця, зрідка в Азовському морі.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, низьке. Рот нижній, косо зрізаний. В бічній лінії переважно 60-67 (53-69) лусок. Найбільша довжина тіла до 71 см, маса до 8 кг, зазвичай 1,2-3,5 кг, тривалість життя понад 10 років. Верхня третина тіла темно-сіра, попеляста, боки світло- або сріблясто-сірі, черево молочно-біле. Спинний, хвостовий і грудні плавці при основі жовтуваті або буруваті, при кінцях попелясті, черевні і анальний жовтуваті або червонуваті, райдужка очей жовтувато-оранжева.
10 000
Бистрянка російська Бистрянка російська
Alburnoides rossicus Berg, 1924
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
В Україні відома з бас. Зх. Бугу, Дністра, Пд. Бугу, Дніпра, Сів. Дінця, річок Пн. Приазов'я (Обітiчна, Берда).
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, досить високе, сплюснуте з боків. За основою черевних плавців починається не вкритий лускою кіль. Глоткові зуби переважно 2,5-5,2. Найбільша довжина тіла до 12-13 см, маса до 30 г, тривалість життя не перевищує 5-6 років. Спина майже чорна з зеленкуватим або синюватим відтінком, боки синювато- або зеленкувато-сріблясті, черево сріблясто-біле. Вздовж бічної лінії подвійний ряд темних крапок-штрихів (подвійна "стрічка"). Черевні і анальний плавці при основі жовтуваті, червоні або сіруваті, при кінці безбарвні, всі інші плавці сірі або зеленкувато-сірі.
660
Білоперий пічкур дністровський Білоперий пічкур дністровський
Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
В Україні зустрічається в бас. Дунаю, зокрема відзначений в бас. Тиси на Закарпатті (в Ужі, Ріці), в Пруті і Сіреті на Буковині, та в Дністрі (на верхній течії корінного русла, в притоках Стрв'яжі, Лукві, Стрипі, Лімниці, Збручі та ін.).
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, відносно невисоке, майже циліндричне, не стиснуте з боків. У спинному плавці переважно 8, зрідка 7 або 9 розгалужених променів. Вусики довгі, зазвичай заходять за задній край ока і досягають переднього краю передкришки. Найбільша довжина тіла 11 см, маса до 30 г, тривалість життя 4-5 років. Загальний фон забарвлення блідий, зеленкувато-сталевий. Спина темна, оливково- або бурувато-сіра, боки сірувато-сріблясті, черево жовтувате або білувате. На спині до 7-8 слабко виражених темних плямок і до 10-11 округлих або видовжених, добре помітних, темних плямок вздовж бічної лінії. На спинному і хвостовому плавцях буває 2-3 ряди темних крапок, всі інші плавці однобарвні, сіруваті.
330
Марена звичайна Марена звичайна
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
В Україні зустрічається в бас. Дунаю (пониззя, бас. Тиси, Пруту і Сірету), Дністра та Вісли.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, веретеноподібне, ледь стиснуте з боків. Найменша висота тіла вкладається 2 (1,8-2,2) рази у довжині хвостового стебла. Задні вусики зазвичай доходять до заднього краю ока або виходять за нього. Найбільша довжина тіла близько 1 м, маса - до 10 кг, тривалість життя до 15 років. Спина темно-сіра, боки зеленкувато-оливкові або зеленкувато-жовті, черево жовтувате або молочно-біле. Спинний і хвостовий плавці сірі, часто червонуваті, всі інші рожеві, оранжеві або червоні, при вершині сіруваті. Райдужка очей срібляста або золотиста.
330
Марена дунайсько-дністровська Марена дунайсько-дністровська
Barbus petenyi Heckel, 1852
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
В Україні зустрічається в бас. Тиси, на верхній течії Пруту і Сірету та в бас. верхнього Дністра.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, веретеноподібне, ледь сплющене з боків. Від інших марен наших водойм відрізняється гнучким, не потовщеним, повністю членистим останнім нерозгалуженим променем спинного плавця, який гладенький по всьому задньому краю та меншими довжиною і масою тіла. Найбільша довжина тіла до 30 см, маса - 300 г, тривалість життя до 10 років. У забарвленні переважає сірувато-бурий тон з переходом від оливково-зеленкуватої верхньої половини тіла до жовтуватого на череві. Спинний і хвостовий плавці темно-сірі, всі інші світло-сірі, черевні і анальний по краях червонувато-оранжеві. На спині, боках, спинному і хвостовому плавцях є буруваті темні плямки.
330
Карась золотий Карась звичайний, Карась золотий
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Коропоподібні (Cypriniformes), родина - Коропові (Cyprinidae).
Поширення в Україні:
В Україні ареал охоплює річки Азовсько-Чорноморського бас., в тому числі й водосховища Криму, а також басейн Зх. Бугу.
Морфологічні ознаки:
Тіло коротке, високе, сплюснуте з боків; бічна лінія повна. Спинний плавець довгий і високий, його вершина заокруглена, задній нерозгалужений промінь товстий, з дрібними зазубринами. Основа підхвоствого плавця коротка, вершина заокруглена, задній нерозгалужений промінь товстий, з численними зазубринами. Хвостовий плавець з невеликою вирізкою. Рот невеликий, кінцевий, висувний. Довжина тіла понад 30 см, маса - до 1,2 кг. Тривалість життя понад 10 років. Спина темно-коричнева, боки бронзуваті, черевце жовтаве. У молоді на хвостовому стеблі є чорнявий поясок. Спинний та хвостовий плавці темно-коричнюваті, решта плавців червонясті.
330
Головатиця Лосось дунайський, Головатиця
Нuсhо huсhо Linnaeus, 1758
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Лососеподібні (Salmoniformes), родина - лососеві (Salmonidae).
Поширення в Україні:
В Україні ендемік бас. Дунаю (сх. частина ареалу), басейни Тиси і Пруту.
Морфологічні ознаки:
Тіло низьке, видовжене, вкрите дрібною лускою. Між спинним та хвостовим плавцями розміщений жировий плавець. Майже половину сплюснутої з боків голови займає широка паща, щелепи якої вкриті сильними зубами. Довжина тіла здебільшого не перевищує 50-70 см, маса 6 кг (у минулому досягав довжини понад 2 м і маси понад 150 кг), тривалість життя понад 20 років, зрідка до 60 років, граничним вважають вік понад 100 років. Спина сірувата чи коричнево-червоняста з зеленавим полиском, боки світло-мідні з червонястим полиском, черево світло-золотаве або сірувате. На спині та боках є численні чорняві Х-подібні чи напівмісяцевоподібні плями. Тіло молоді з сріблястим полиском, на фоні якого на боках тіла виділяються 8-10 поперечних темнуватих смужок.
14 000
Харіус європейський Харіус європейський
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Лососеподібні (Salmoniformes), родина - лососеві (Salmonidae).
Поширення в Україні:
В Україні поширений у гірських ділянках Дністра та його приток та у бас. Тиси.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, струнке, трохи сплюснуте з боків. Характерною рисою є видовжений і високий спинний плавець. Між спинним та рівнолопатевим хвостовим плавцем розміщений жировий плавець. Голова невелика, у профіль трикутна. Рот маленький, нижній, поперечний. На щелепах є малі, слабкі і ледве помітні зуби. Довжина тіла 20-40 см, зрідка понад 50 см, маса 300-600 г (до 1 кг). Тривалість життя до 7 років. У водоймах з кам'янистим темним дном забарвлення темніше, з піщаним - світліше. Забарвлення спини темно- чи зеленаво-коричнювате, боки світліші, черево жовтаве чи сріблясто-біле. Уздовж тіла є бурувато-жовтаві чи фіолетові смужки, численні чорні плями розкидані по спині та боках тіла. На спинному плавцеві є чотирикутні чорні плями, що розміщені паралельними рядами. У період нересту на ньому з'являється оранжево-червоняста оторочка. У молоді на тілі є темнуваті поперечні плями.
14 000
Минь річковий Минь річковий
Lota lota (Linnaeus, 1758)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Тріскоподібні (Gadiformes), родина - Миньові (Lotidae).
Поширення в Україні:
В Україні поширений в басейнах приток першого та другого порядку середньої і верхньої течії Сів. Дінця, Дніпра, Дністра та водойм Закарпаття.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, товстувате спереду до анального отвору, знижується і стискається з боків з наближенням до хвостового плавця. Спинних плавців два, передній з яких короткий з опуклим контуром, задній низький, довгий, дотикається до хвостового плавця, але не зливається з ним. Хвостовий плавець заокруглений. Голова невелика, товстувата, лоб широкий, плаский. Рот великий, зуби дрібні, щетинкоподібні. На підборідді є один вусик. Довжина тіла до 50 см, зрідка більше, тривалість життя 6-7 років. Голова, спина і частково боки тіла сірувато-буруваті, низ голови та черево брудно-біляві. На цьому фоні бувають різні за формою жовтаво-біляві плями.
330
Чоп великий Чоп звичайний, Чоп великий
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Окунеподібні (Perciformes), родина - Окуневі (Percidae).
Поширення в Україні:
В Україні ендемік бас. Дунаю та Дністра.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, струнке, у передній частині округле, у спинно-черевному напрямі трохи сплощене. Два спинних плавці розділені проміжком. Довжина хвостового стебла ледь перевищує довжину основи заднього спинного плавця. Хвостовий плавець з ледве помітною виїмкою. Голова відносно довга, трикутна. Рот нижній, верхня щелепа виступає над нижньою. На щелепах дрібні, щетинкоподібні зуби. Довжина тіла до 45 см (здебільшого до 25 см), маса 200-300 г, інколи до 1 кг. Тривалість життя близько 10 років. Загальне забарвлення тіла жовто-буре. Спина темно-коричнювата, черево світло-сірувате. По боках тіла навскоси від спини до черева розміщуються по чотири чорних смужки, які ніби стрічками оперізують тіло. Плавці жовтаво-сіруваті. Спинні та хвостовий плавці темніші, ніж решта.
246
Чоп малий Чоп малий
Zingel streber (Siebold, 1863)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Окунеподібні (Perciformes), родина - Окуневі (Percidae).
Поширення в Україні:
В Україні ендемік бас. Дунаю.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, веретеноподібне, спина пласка, боки заокруглені, черево від початку рила до анального отвору теж пласке. Бічна лінія повна, іноді поширюється й на хвостовий плавець. Хвостове стебло довге, тонке. Два спинні плавці розділені невеликим проміжком. Хвостовий плавець без виїмки, його лопаті дещо заокруглені. Голова відносно довга, у профіль трикутна. Рот нижній, невеликий. На щелепах є дрібні, щетинкоподібні зуби. Довжина тіла 18-20 см, маса до 200 г. Тривалість життя до 8 років. Загальне забарвлення тіла жовтаво-буре. Спина темно-коричнювата, черево світло-сірувате. На боках тіла навскоси від спини до черева розміщуються по п'ять чорних смужок. Плавці жовтаво-сіруваті. Спинні плавці та лопаті хвостового плавця темніші, ніж грудні, черевні та підхвостовий плавці.
246
Йорж носар Йорж носар
Gymnocephalus acerinus (Guldenstadt, 1774)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Окунеподібні (Perciformes), родина - Окуневі (Percidae).
Поширення в Україні:
В Україні ареал охоплює Середній Дністер, Дністровське водосховище, бас. Дніпра, Сів. Донець.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, невисоке, стиснуте з боків. Спинний плавець складається з двох сполучених між собою частин. Хвостовий плавець з незначною виїмкою. Голова видовжена, клиноподібна. Рило видовжене. Рот невеликий, нижній, висувний. На щелепах велика кількість дрібних зубів. На задньому краї зябрових кришок слабкі, загострені шипи. Уздовж задніх та нижніх країв передкришок гострі шипи. Довжина тіла 20 см, маса - до 200 г. Тривалість життя 8-10 років. Верх тіла жовтавий, спина та боки з бурувато-зеленавим полиском, черево біловасте. На спині та боках тіла, а також на перетинках передньої колючої частини спинного плавця є чітко окреслені округлі чорні плями. Хвостовий плавець сіруватий, решта плавців світло-біловаті.
165
Йорж смугастий Йорж смугастий
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
Клас - Променепері риби (Actinopterygii), ряд - Окунеподібні (Perciformes), родина - Окуневі (Percidae).
Поширення в Україні:
В Україні поширений у пониззі Дунаю, річках бас. Тиси (здебільшого середні та нижні течії), Пруту, Сірету.
Морфологічні ознаки:
Тіло видовжене, невисоке, трохи стиснуте з боків, на дотик слизьке, завдяки великій кількості слизових залоз, які особливо помітні на голові. Спинний плавець складається з сполучених між собою двох частин. Хвостовий плавець з невеликою виїмкою. Голова велика, рило довге, у профіль клиноподібне. Рот невеликий, нижній, висувний. На щелепах дрібні щетинкоподібні зуби. На зябрових кришках не дуже міцні гострі шипи, на передкришках дрібні шипики. Очі відносно великі, розміщені у верхній частині голови. Довжина тіла до 25 см, маса до 250 г. Тривалість життя до 7 років. Тіло світло-жовтаве, спина з зеленавим полиском, боки золотисті, черево сріблясто-білувате. Вздовж верхньої частини боків 3-4 темно-сині переривчасті смуги. На передній частині спинного плавця три ряди чорних округлих плям. Спинний та хвостовий плавці сіруваті, парні та підхвостовий - світло-жовтаві.
348
* Постанова Кабінету Міністрів України № 1030 від 7 листопада 2012 року (додаток 1)

Повні тексти Червоної книги України - на офіційному сайті Мінприроди України.


Перейти на головну сторінку сайту